Author Archives: admin

Zs Laumas Saldus novada pardod tolas tīršķirnes limuzīnu telītes 5 men vecas 2 gabalas, 17 men vecas 3 gabalas. Telefons 28617837

Laumas1 Laumas2

 

********************************************************************************

Balvu novada Tilžas pagastā septembra beigās, oktobra sākumā tiks pārdots Šarole tīršķirnes ganāmpulks – 25 dzīvnieki.
Tajā skaitā: – 1 vaislas bullis, 3,5 g.v.
14 zīdītājgovis
6 teles
4 bullēni
Tālrunis sīkākai informācijai – 27850554

Šarole.g.pulks

 

5.-7. oktobrī Rāmavā izstāde “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku Sēta 2017″

Šoruden, kā ik gadu LGLA piedalīsies Rāmavas lauksaimniecības izstādē, kas šoruden norisināsies trīs dienas, no 5. līdz 7. oktobrim. Izstādē tiks demonstrēti gaļas šķirņu liellopi un jaunlopi, kā arī 5. oktobrī plkst 14:30 gaidīsim visus interesentus uz semināru par gaļas liellopu audzēšanu un ēdināšanu. Seminārā ar aktualitātēm nozarē dalīsies SIA LGLA ciltsdarba speciāliste Ieva Freidenfelde, par tēmu “Gaļas liellopu ēdināšanas stratēģija ziemas periodā” stāstīs liellopu ēdināšanas speciāliste Ieva Krakopa. Pārraugiem (A un B) tiks izsniegtas apliecības par semināra tēmu noklausīšanos.

Laipni aicināti visi interesenti!

lt17web

Likmju samazinājums MK noteikumu Nr. 247 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai” 10. punktā minētajam atbalstam

Pamatojoties uz nepietiekamo finanšu līdzekļu piešķīrumu tiek noteiktas samazinātas likmes 2017.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.247 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai” 10.punktā minētajam atbalstam par pakalpojuma sniegšanu gaļas liellopu audzēšanas nozarē:

· par vienas šķirnes saimniecībā pārraudzībā esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes zīdītājgovs ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu 116,30 euro apmērā;

· par vienas gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovi un tīršķirnes teles (dzīvniekam, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 procentus), ja tā vecāka par 18 mēnešiem, ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu 57,50 euro apmērā;

· par vienas vismaz otrās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovi un teli (dzīvniekam, kas iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu govi ar specializēto gaļas šķirņu bulli, un kam vienas gaļas šķirnes īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums), ja tā vecāka par 18 mēnešiem, ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes izvērtēšanu 23,20 euro apmērā.

Avots: Lauku atbalsta dienests

4. septembrī sāk informācijas apkopošanu par plūdos Latgalē un Vidzemē iznīcinātajām sējumu platībām un sienu

Avots: Zemkopības ministrija

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtējo situāciju, Zemkopības ministrija (ZM) organizē spēcīgajās lietavās un plūdos pilnībā iznīcināto lauksaimniecības platību apsekošanu Latgalē un Vidzemē. Paredzēts, ka 4. septembrī lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā ir bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi un sagatavotais siens, būs iespēja pieteikties platību apsekošanai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās iestādēs, iesniedzot papīra formā aizpildītu informācijas veidlapu. Informācijai par plūdu radītajiem bojājumiem jāpievieno no LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas izdrukāta 2017. gadā iesniegtā Vienotā iesnieguma lauku bloku karte. Kartē jāiezīmē tā platības daļa, kurā pilnībā gājuši bojā lauksaimniecības kultūraugu sējumi.  Informācija sniedzama par plūdos gājušajām sējumu platībām, kur viena lauka minimālā plūdos bojā gājusī sējumu platība ir vismaz 0,3 ha. Informācijas veidlapā nav jānorāda lopbarības gatavošanai paredzētās zālāju platības un papuvi, bet jānorāda bojā gājušā sagatavotā siena daudzums.

Informācijas veidlapa no 4. septembra būs pieejama ZM, LLKC un LAD tīmekļa vietnēs, kā arī LLKC un LAD reģionālajās iestādēs. Lauksaimnieks lauku apsekošanu var pieteikt līdz 2. oktobrim.
Pēc informācijas veidlapas saņemšanas, LLKC un LAD speciālisti 3 darba dienu laikā veiks individuālu platību apsekošanu, uzaicinot piedalīties saimniecības pārstāvi. VEIDLAPAS PIEEJAMAS ŠAJĀ SAITĒ.
Kompensāciju saņems par 2017. gadā Vienotajā iesniegumā deklarētajām lauksaimniecības kultūraugu platībām un par 2017. gada ziemāju sējumiem 2018. gada ražai, kuri apsekošanas rezultātā tiks atzīti par plūdos pilnībā bojā gājušiem. Kompensāciju par sienu saņems saimniecības, ja Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistrā ir reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki zālēdāji, un apsekošanā tiks konstatēts, ka sagatavotais siens gājis bojā plūdu rezultātā.
Zaudējumu apmēru rēķinās, ņemot vērā noteiktās vidējās izmaksas uz hektāru attiecīgajām kultūrām. Tās tiks segtas daļējā apmērā.  Kopējā kompensāciju izmaksai nepieciešamā summa tiks aprēķināta, ņemot vērā apzinātās bojā gājušās platības. Kompensācija ir uzskatāma par valsts atbalstu un ZM tā būs jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju.
Papildus tam lauksaimniekiem, kuru lauksaimniecības zemes atrodas plūdu skartajos reģionos, platību maksājumu saņemšanas nosacījumiem tiks piemērotas sekojošas atkāpes:
1. Netiks piemērots termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai, ilggadīgo zālāju rindstarpu izpļaušanai, papuves aparšanai, ņemot vērā apstākli, ka nepieciešams ilgāks laiks un resursi, lai apsaimniekotu platības;
2. Netiks piemērota minimālās ražības ieguves prasība saistītā atbalsta saņemšanai par sertificētām (zālāju, labības, kartupeļu) sēklām un cietes kartupeļiem;
3. Plūdu nodarītie postījumi meliorācijas sistēmām netiks uzskatīti par pārkāpumu savstarpējās atbilstības prasību izpildei;
4. Netiks sodīti par minimālo ieņēmu prasības neizpildi – lauksaimnieku dīzeļdegvielas iegādei, bioloģiskās lauksaimniecības atbalstam;
5. Arī attiecībā uz projektiem un tajos noteikto mērķu sasniegšanai tiks vērtēta esošā situācija un pagarināts uzraudzības periods vai piemērotas atkāpes.
Papildus tam no 16. oktobra LAD sāks avansa maksājumu izmaksas lielākā apjomā nekā sākotnēji tika paredzēts (70% vienotais platību maksājums un 85% mazāk labvēlīgo apvidu maksājums un bioloģiskie maksājumi).
_________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070; mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Vēlos pārdot tīršķirnes 5 gab ŠA govis, vecums 2,4 gadi. Atrodas Daugavpils nov., Vecsalienas pag., nav aplecinātas.
Roberts Buka
+371 265170585sa4 5sa3 5sa2 5sa1

28. jūlijā Govju svētki Vecaucē!

Afisha.2017

13.07.2017. LLKC organizē praktisku semināru “Skābbarības skola – rituļu diena”

Vieta:    z/s Zelmenis, Lojāni, Rožupes pag., Līvānu novads.
No 13.30 Rožupes pagasta k/n.

Laiks:     2017.gada 13. jūlijā, sākums plkst.10.00 uz lauka saimniecībā “Zelmenis”.

Semināra tēmas:
Jaunumi rituļu tehnoloģijās.
Kā pareizi glabāt rituļus?
Biežāk pieļautās kļūdas rituļu gatavošanā.
Kādēļ rituļi mēdz būt bojāti bez plēves bojājumiem?
Ko dod skābbarības konservanti/ieraugi? Vai tie vajadzīgi?
Praktiska plēves kārtu skaita noteikšana, praktiski masas blīvuma mērījumi.

Par lektoru:
Dr. Dave Davies (Lielbritānija) – neatkarīgs eksperts ar starptautisku pieredzi. Pašlaik strādā konsultāciju kompānijā “Silage Solutions”, kas sniedz neatkarīgas konsultācijas par lopbarības sagatavošanu, tās kvalitāti un ietekmi uz dzīvnieku produktivitāti.

Semināra sadarbības partneris:
IK “IK konsultācijas” Ieva Krakopa, tulkošana.

Pieteikšanās un sīkāka informācija:
Preiļu LKB, speciāliste Zita Briška, tālr. 29458781.

Kā atrast:
Brauciet pa ceļu Līvāni – Preiļi līdz nonāksiet līdz autobusu pieturai “Elektra”. Aiz Līvāniem ceļa kreisajā pusē būs norādes uz semināru.

Uz tikšanos seminārā!