Category Archives: Saites

Likumi un MK noteikumi, kas reglamentē darbu nozarē

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”)

Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums

Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība

Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi

Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība

Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība

Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība

Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas programma

Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības
(izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu)

Dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības 2020. gada plāns
(23. lappusē PVD prasības sertificētu vaislas buļļu ikgadējiem diagnostiskajiem izmeklējumiem)

 

 

 

Noderīgas mājas lapas

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija ZMhttp://www.zm.gov.lv/

Lauksaimniecības datu centrs LDChttp://www.ldc.gov.lv/

Lauku atbalsta dienests LADhttp://www.lad.gov.lv

Pārtikas un veterinārais dienests PVDhttp://www.pvd.gov.lv/

Gaļas liellopu audzētāju biedrība GLAB - http://glab.lv/lv/

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIORhttp://www.bior.gov.lv

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome LOSPhttp://losp.lv/

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs LLKChttp://www.llkc.lv/

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija LBLAhttp://www.lbla.lv/

SIA Liellopu izsoļu nams http://liellopuizsoles.lv/

Latvijas Vēstnesishttps://www.vestnesis.lv/

Latvijas republikas tiesību akti - http://likumi.lv/

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijahttp://www.kurzemescmas.lv

Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijahttp://www.latgales-cmas.lv

Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijahttp://www.sigmas.lv