Dzīvnieku turēšanas vietās būs jāievieš biodrošības pasākumi

Valdība otrdien, 20. augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātus jaunus noteikumus, kuri nosaka biodrošības pasākumus dzīvnieku turēšanas vietās, lai pilnībā vai daļēji novērstu slimības ierosinātāju iekļūšanu ganāmpulkā vai atsevišķā dzīvnieku populācijā.
Biodrošības pasākumi ir darbību kopums, kas nodrošina dzīvnieku turēšanas vietu un to aprīkojuma tīrību, transportlīdzekļu un apmeklētāju kontrolētu kustību, kūtsmēslu un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanu un uzglabāšanu, kā arī darbinieku zināšanas par dzīvnieku slimībām un mijiedarbību starp dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību un cilvēka veselību.
Biodrošības pasākumi jāizstrādā mājputnu ganāmpulkiem, izņemot ganāmpulkus, kuros mājputnus tur olu un gaļas iegūšanai nelielā daudzumā. Vēl biodrošības pasākumi ir jāievieš vēršu apakšdzimtas, cūku, aitu un kazu savākšanas centros, dzīvnieku tirgošanas telpās un dzīvnieku turēšanas vietās, kur dzīvniekus tur izolācijā līdz izvešanai uz trešajām valstīm.
Par pasākumu kopuma ieviešanu un uzturēšanu ir atbildīgs dzīvnieku īpašnieks vai turētājs. Savukārt biodrošības pasākumus katrai konkrētajai dzīvnieku turēšanas vietai apstiprina Pārtikas un veterinārais dienests
„Noteikumi par biodrošības pasākumu kopuma izstrādi dzīvnieku turēšanas vietās” pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī.
http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2279&id=15702