Izmaiņas LGLA pakalpojumu cenrādī no 01.03.2023.

Ar SIA “Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija” 21.02.2023. valdes lēmumu ir veiktas izmaiņas dažu SIA LGLA sniegto pakalpojumu cenās. Mainītas tiek izsniedzamo sertifikātu cenas. Izmaiņas stāsies spēkā 2023. gada 1. martā.
*uzklikšķinot uz cenu tabulas, tā atvērsies pilna ekrāna skatā

LGLA.cenas.01.03.2023