Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija, SIA

1

Vienotais reģ. Nr. LV40003393734

Adrese:
IK „Rāmava”, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV 1076

Tālruņi:
- valdes priekšsēdētāja, Aija Ādama – 29415054
- ciltsdarba speciāliste, Ieva Freidenfelde – 26487982
Fakss – 67600557
e-pastslgla@inbox.lv
https://www.facebook.com/LGLA.SIA/

Bankas dati:
Banka: SWEDBANKA  AS
SWIFT: HABALV22
Konts: LV48HABA0001408039235