Veidlapas, cenrādis

ieteikumus sūtīt uz e-pastu pieteikumi@lgla.lv

Zootehniskā sertifikāta un/vai izcelsmes apliecinājuma pieteikums
Noteikumi par izcelsmes sertifikātu izsniegšanu Audzēšanas programmas 27. lappusē
Dzīvnieku dzīvmasa, kas jāsasniedz, lai dzīvnieks atbilstu ierakstīšanai ciltsgrāmatā – Audzēšanas programmas 34. lappusē.

Pieteikums vaislinieka sertifikāta SAŅEMŠANAI
Dzīvnieku dzīvmasa, kas jāsasniedz, lai dzīvnieks atbilstu ierakstīšanai ciltsgrāmatā un sertifikācijai vaislai – Audzēšanas programmas 34. lappusē.

Pieteikums vaislinieka sertifikāta PAGARINĀŠANAI
Noteikumi par vaislinieka sertifikātu izsniegšanu Audzēšanas programmas 25. lappusē
Dzīvnieku un to pēcnācēju dzīvmasa, kas jāsasniedz, lai dzīvnieks atbilstu ierakstīšanai ciltsgrāmatā un vaislinieka sertifikāta pagarināšanai – Audzēšanas programmas 34. lappusē

PVD prasības vaislas buļļu veterinārajiem izmeklējumiem 2022. gadā

PVD dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plāns 2022. gadam

Veidlapa DNS analīžu veikšanai Vācijā Gottingenā
Ārzemēs veikto DNS analīžu rezultātus (DNS sertifikātu) DZĪVNIEKA ĪPAŠNIEKS (pārdevējs) iesniedz LDC 7 dienu laikā pēc DNS sertifikāta saņemšanas
MK noteikumu “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība” 8. punkts

Pieteikums šķirnes saimniecības statusa iegūšanai
Nolikums par gaļas liellopu šķirnes audzēšanas saimniecību atestāciju
Audzēšanas programmas 29. lappusē

Pieteikums tīršķirnes gaļas šķirņu govju uzņemšanai ciltsgrāmatā
Ciltsgrāmatas kārtošanas metodika Audzēšanas programmas 19. lappusē

*lai palielinātu cenrādi pa visu ekrānu, noklikšķiniet uz tabulasLGLA.cenas.01.03.2023